Missie

 • Continuïteit van een renderende onderneming
 • Staan voor een duurzame en sociale omgeving
 • Bijdragen aan de ambitie van onze klant
 • Onze kernwaarden leidend laten zijn

Visie

 • Verkopen, leasen, inruilen, verhuren, onderhouden en opslag van fietsvloten
 • De verschillende concepten die we bieden maakt onze fietsen steeds circulair inzetbaar
 • Alleen B2B: bedrijven, instellingen en overheden
 • We werken landelijk vanuit een regionale indeling met één hoofdlocatie met unieke faciliteiten
 • Dichtbij de klant qua betrokkenheid en afstand
 • Kwaliteit in producten en uitvoer van werkzaamheden
 • We bieden kansen aan mensen waarbij er sprake moet zijn van wederkerigheid tussen de mens, organisatie en werk

Kernwaarden

 • Dienstbaar
 • Eenvoudig
 • Plezier
 • Betrokken
 • Professioneel
 • Lef